Raamatud

LINNUKASVATUS I

linnukasvatus 1

pdf  LINNUKASVATUS I

Eesti linnukasvatus on viimase viie aastakümnega arenenud põllumajanduse tagasihoidlikust kõrvalharust kitsalt spetsialiseeritud, potentsiaalilt tööstusliku tootmise tasemel olevaks põllumajandusharuks. Sellest hoolimata viibib Eesti linnukasvatus praegu madalseisus. Turumajanduse tingimustes on paljud linnufarmid lõpetanud tegevuse ja huvi linnukasvatusega tegelda on maaelanikkonna hulgas tunduvalt vähenenud. Vabariigi valitsus pole seni linnukasvatuse elushoidjaid rahaliselt toetanud. See on asetanud Eesti linnukasvatajad ebavõrdsetesse tootmistingimustesse võrreldes näiteks Leedu ja Soome linnukasvatajatega, keda toetatakse nii oma riigi poolt kui ka Euroopa Liidu projektide kaudu. Tulemuseks on vajadus linnukasvatussaadusi Eestisse importida.

LINNUKASVATUS II

LINNUKASVATUS II

pdf  LINNUKASVATUS II 

Käesolev raamat "Linnukasvatus II" käsitleb Eestis vähelevinud põllumajanduslindude kasvatamist. Kirjeldatakse vuti-, kalkuni-, hane-, pardi-, muskuspardi-, sinikaelpardi-, jaanalinnu-, pärlkana-, nurmkana- ja tuvikasvatust. Raamatus antakse ülevaade nende linnuliikide bioloogiast, tõugudest ja tõuaretusest, munade hautamisest, söötmisest, tibude üleskasvatamisest, tõulindude pidamisest ja linnukasvatussaadustest. Raamatu lõpus on toodud iga linnuliigi kohta mõned tõuge või liike iseloomustavad värvifotod. 

Mahepõllumajanduslik linnukasvatus

Mahepõllumajanduslik linnukasvatus

pdf  Mahepõllumajanduslik linnukasvatus

Trükis on mõeldud põllumajandustootjatele, kes plaanivad alustada mahelinnukasvatusega või juba tegelevad sellega. Trükises antakse lühike ülevaade mahelinnukasvatuse põhimõtetest ja peamistest nõuetest. NB! Nõuded võivad muutuda. Kehtivad nõuded leiab mahepõllumajanduse õigusaktidest Põllumajandusministeeriumi ja Põllumajandusameti veebilehelt.