LINNUKASVATUS I

linnukasvatus 1

pdf  LINNUKASVATUS I

Eesti linnukasvatus on viimase viie aastakümnega arenenud põllumajanduse tagasihoidlikust kõrvalharust kitsalt spetsialiseeritud, potentsiaalilt tööstusliku tootmise tasemel olevaks põllumajandusharuks. Sellest hoolimata viibib Eesti linnukasvatus praegu madalseisus. Turumajanduse tingimustes on paljud linnufarmid lõpetanud tegevuse ja huvi linnukasvatusega tegelda on maaelanikkonna hulgas tunduvalt vähenenud. Vabariigi valitsus pole seni linnukasvatuse elushoidjaid rahaliselt toetanud. See on asetanud Eesti linnukasvatajad ebavõrdsetesse tootmistingimustesse võrreldes näiteks Leedu ja Soome linnukasvatajatega, keda toetatakse nii oma riigi poolt kui ka Euroopa Liidu projektide kaudu. Tulemuseks on vajadus linnukasvatussaadusi Eestisse importida.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Viimati muudeti: L 3 Dets 2016